Refugees Matter -                              from Challenges to Opportunities

Notre Dame zoekt al jarenlang de samenwerking op met partnerscholen als Spanje, Italië, Hongarije en Polen. Culturele uitwisselingen tussen scholieren onderstrepen het belang van interesse, openheid en wereldburgerschap. Onze scholieren ervaren de uitwisseling ieder jaar als een superfijne ervaring die zij meenemen in de rest van hun leven.

 

In september 2017 is Notre Dame onder de vlag van Erasmus+ en youthgroup SAFE al eens afgereisd naar Litouwen. Het project waar onze leerlingen aan deelnemen ging over duurzaamheid. Duurzaamheid van onze wereld, maar ook duurzaamheid van lijf en leden. Door allerlei activiteiten kwamen de deelnemers nader tot elkaar. Ze leerden elkaar kennen en leerden ook ván elkaar. Kleine verschillen in elkaars cultuur zetten de leerlingen aan tot het denken buiten de geijkte kaders. En op die manier vergrootten die kinderen hun eigen blik op de wereld. 

 

Notre Dame neemt van 2017 - 2019 deel aan een internationaliseringsproject wat geheel in het teken staat van migratie en de manier waarop Europa naar vluchtelingen kijkt. Het sluit aan en speelt in op de schrijnende actualiteit van vandaag. 

 

Erasmus+ is het programma van de EU om onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa te ondersteunen. Erasmus+ heeft ingesprongen op het actuele vraagstuk omtrent de grote stroom vluchtelingen van de afgelopen jaren en heeft een project gelanceerd met als titel "Refugees Matter: from Challenges to Opportunities". Erasus+ hoopt dat het project een verandering in de kijk op vluchtelingen te weeg zal brengen, een shift naar een meer tolerante en open houding jegens vluchtelingen. Leerlingen van 6 scholen uit 5 verschillende Europese landen (Litouwen, Italië, Spanje, Turkije en Nederland) gaan de komende jaren aan de slag met vraagstukken over migratie, tolerantie en solidariteit.

 

Het mag duidelijk zijn dat dit project de leerlingen zal helpen in hun ontwikkeling. Ze zullen hun kritisch denken en hun vermogen tot leiderschap verder ontwikkelen. Ook zullen ze hun creativiteit kwijt kunnen in de projectactiviteiten. Het deelnemen aan zo'n intercultureel project heeft natuurlijk ook als voordeel dat hun Engelse taalvaardigheid sterk zal toenemen. Notre Dame is trots op haar deelname en wenst voor haar leerlingen geweldige ervaringen die bijdragen aan een nog wijdere blik op de wereld. 

Het project


 

Word jij ook lid van onze Erasmusclub? Dat kan, schrijf je in via het contactformulier!