Hoe verloopt de inschrijving?

De organisatie is een complexe aangelegenheid. Wij hebben dan ook een aantal regels opgesteld die wellicht wat streng overkomen, maar die onmisbaar zijn voor een goede organisatie. U bent van deze regels reeds op de hoogte gesteld in de verzonden brief van eind schooljaar 2017- 2018. 

 

We werken met een deadline: inschrijven dient te gebeuren voor of uiterlijk dinsdag 4 september 2018.

 

Hoe werkt de inschrijving?

1. Print de brief die verzonden is eind schooljaar 2017- 2018.

2. Vul het volledige schema in met de persoonsgegevens en geef aan of je deel wilt nemen.

3. Laat het formulier ondertekenen door minimaal één ouder/ verzorger.

4. Maak een kopie van jouw identiteitsbewijs en voeg dit bij het ingevulde schema.

5. Lever dit alles in bij jouw mentor OF IN HET POSTVAK VAN WILLEMIJN BURGERS!

 

Emails en onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. 

 

Belangrijk om te weten

·  Je kunt alleen aangeven óf je wilt deelnemen aan de uitwisseling. De organisatie bepaalt jouw bestemming.

·    Wordt de deadline genegeerd, dan gaat de organisatie ervan uit dat er geen interesse is in de aangeboden uitwisseling en zal je automatisch het alternatieve programma in Kranenburg volgen.  Dit besluit is niet terug te draaien.

·    Wanneer u als ouder een handtekening plaatst, zal u een factuur ontvangen voor de reis. Ook als plots wordt besloten - om wat voor reden dan ook - om uw zoon/dochter niet deel te laten nemen. 

 

Download
Informatiebrief eind schooljaar 2017 - 2018
Hier kunt u de informatiebrief downloaden, de laatste pagina is verplicht voor de inschrijving.
Informatiebrief eind klas 2 - mbt uitwis
Adobe Acrobat document 243.8 KB