Internationaliseringsprojecten 2018 -2019

Klas 1: internationaal contact met Kranenburg.

Klas 2: buitenlandse excursie naar Luik/ Keulen.

Klas 3: uitwisseling met een Europees land.

Klas 4: buitenlandse reis naar Berlijn of Parijs.

 

Erasmus+ project "Refugees Matter"

Scholenband met Malawi